Câu hỏi 6 trang 78 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 6 trang 78 SGK Đại số 10. Nhắc lại định nghĩa giá trị tuyệt đối và tính giá trị tuyệt đối của các số sau:...

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Nhắc lại định nghĩa giá trị tuyệt đối và tính giá trị tuyệt đối của các số sau:

LG a

\(0\)

Lời giải chi tiết:

Giá trị tuyệt đối của một số là khoảng cách của số đó đến điểm 0 trên trục số nằm ngang.

\(\left| a \right| = \left\{ \begin{array}{l}
a\,khi\,a \ge 0\\
- a\,khi\,a < 0
\end{array} \right.\)

\(\left| 0 \right| = 0\)

LG b

\(1,25\)

Lời giải chi tiết:

\(\left| {1,25} \right| = 1,25\)

LG c

\(- \dfrac{3}{4}\)

Lời giải chi tiết:

\(\left| { - \dfrac{3}{4}} \right| = \dfrac{3}{4}\)

LG d

\(- \pi\)

Lời giải chi tiết:

\(\left| { - \pi } \right| = \pi \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 1. Bất đẳng thức
Gửi bài