Câu hỏi 4 trang 92 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 4 trang 92 SGK Đại số 10. Giải bất phương trình x3 – 4x < 0....

Quảng cáo

Đề bài

Giải bất phương trình x3 – 4x < 0.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Biến đổi vế trái bất phương trình về dạng tích.

- Lập bảng xét dấu và kết luận nghiệm.

Lời giải chi tiết

x3 – 4x < 0 ⇔ x(x2 - 4) < 0

⇔ x(x - 2)(x + 2) < 0

Ta có: \(x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2;\) \(x + 2 = 0 \Leftrightarrow x =  - 2\)

Bảng xét dấu:

Từ bảng xét dấu ta có tập nghiệm của bất phương trình là: \(S = (-∞;-2) ∪ (0;2)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài