Câu hỏi 3 trang 92 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 3 trang 92 SGK Đại số 10. Xét dấu biểu thức f(x) = (2x – 1)(-x + 3)...

Quảng cáo

Đề bài

Xét dấu biểu thức \(f(x) = (2x – 1)(-x + 3)\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tìm nghiệm mỗi nhị thức.

- Lập bảng xét dấu.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(2x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{1}{2}\) và \( - x + 3 = 0 \Leftrightarrow x = 3\).

Bảng xét dấu:

Từ bảng xét dấu ta thấy,

\(f\left( x \right) > 0\) khi \(\dfrac{1}{2} < x < 3\)

\(f\left( x \right) < 0\) khi \(x > 3\) hoặc \(x < \dfrac{1}{2}\)

\(f\left( x \right) = 0\) khi \(x = 3\) hoặc \(x = \dfrac{1}{2}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài