Câu hỏi 3 trang 103 SGK Đại số 10

Trong các khoảng nào....

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Trong các khoảng nào

LG a

f(x) = -2x2 + 3x + 5 trái dấu với hệ số của x2 ?

Lời giải chi tiết:

Tam thức bậc hai f(x) = -2x2 + 3x + 5 có hai nghiệm là – 1 và 5/2 ; hệ số a= - 2 < 0.

Vậy với -1 < x < 5/2 thì f(x) trái dấu với hệ số của x2

LG b

g(x) = -3x2 + 7x – 4 cùng dấu với hệ số của x2 ?

Lời giải chi tiết:

Tam thức bậc hai g(x) = -3x2 + 7x – 4 có hai nghiệm là 1 và 4/3 , hệ số a= - 3 < 0.

Vậy với x < 1 hoặc x > 4/3 thì g(x) cùng dấu với hệ số của x2

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close