Câu hỏi 2 trang 103 SGK Đại số 10

Xét dấu các tam thức...

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Xét dấu các tam thức:

LG a

f(x) = 3x2 + 2x – 5;

Lời giải chi tiết:

f(x) = 3x2 + 2x – 5 có hai nghiệm phân biệt x = 1; x = -5/3, hệ số a = 3 >0.

Ta có bảng xét dấu f(x) như sau:

LG b

g(x) = 9x2 – 24x + 16.

Lời giải chi tiết:

g(x) = 9x2 – 24x + 16 = (3x - 4)2

Khi đó \(g\left( x \right) > 0,\forall x \ne \dfrac{4}{3}\)

\(g(x)=0\) khi \(x = \dfrac{4}{3}\).

Cách khác:

Tam thức bậc hai \(g(x)\) có \(\Delta ' = {12^2} - 9.16 = 0\) và hệ số \(a=9>0\) nên:

\(g\left( x \right) > 0\) khi \(x \ne  - \dfrac{{ - 24}}{{2.9}} = \dfrac{4}{3}\)

\(g(x)=0\) khi \(x = \dfrac{4}{3}\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close