Câu hỏi 2 trang 64 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 2 trang 64 SGK Đại số 10. Hãy biểu diễn hình học tập nghiệm của phương trình 3x – 2y = 6....

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Hãy biểu diễn hình học tập nghiệm của phương trình 3x – 2y = 6.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tập nghiệm của phương trình được biểu diễn hình học chính là đồ thị hàm số \(y = {3 \over 2}x - 3\)

Lời giải chi tiết

\(3x - 2y = 6 \) \(\Leftrightarrow 2y = 3x - 6\) \(\Leftrightarrow y = {3 \over 2}x - 3\).

Vẽ đồ thị hàm số \(y = {3 \over 2}x - 3\):

Cho \(x = 0\) thì \(y =  - 3\) ta được điểm \(\left( {0; - 3} \right)\)

Cho \(y = 0\) thì \(0 = \frac{3}{2}x - 3 \Leftrightarrow x = 2\) ta được điểm \(\left( {2;0} \right)\)

Đồ thị:

Tập nghiệm của phương trình \(3x – 2y = 6 \) là đường thẳng \(y = {3 \over 2}x - 3\).

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài