Câu hỏi 2 trang 10 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 2 trang 10 SGK Đại số 10. Liệt kê các phần tử của tập hợp các ước nguyên dương của 30...

Quảng cáo

Đề bài

Liệt kê các phần tử của tập hợp các ước nguyên dương của 30

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số nguyên \(a\) được gọi là ước của số nguyên \(b\) nếu \(b \vdots a\).

Lấy 30 chia cho các số nguyên dương từ 1 đến 30, số nào chia hết thì số đó chính là ước nguyên dương của 30.

Lời giải chi tiết

Ta có: 30 = 1.30 = 2.15 = 3.10 = 5.6

Do đó các ước nguyên dương của 30 là 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30.

Vậy tập hợp các ước nguyên dương của 30 là:

A = {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30}

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 2. Tập hợp
Gửi bài