Câu hỏi 6 trang 12 SGK Đại số 10

Xét hai trường hợp...

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Xét hai trường hợp:

A = { n ∈ N | n là bội của 4 và 6}

B = { n ∈ N | n là bội của 12}

Kiểm tra các kết luận sau

LG a

A ⊂ B

Phương pháp giải:

A ⊂ B nếu mọi phần tử của A đều nằm trong B.

Lời giải chi tiết:

Kết luận A đúng vì:

Với mọi \(n \in A\) thì \(n \vdots 4,n \vdots 6\) nên \(n \vdots BCNN\left( {4;6} \right) = 12\)

Do đó \(n \in B\).

Vậy A ⊂ B.

Quảng cáo
decumar

LG b

B ⊂ A

Lời giải chi tiết:

Kết luận B đúng vì:

Với mọi \(n \in B\) thì \(n \vdots 12\).

Mà \(12 \vdots 4;12 \vdots 6\) nên \(n \vdots 4;n \vdots 6\).

Do đó \(n \in A\).

Vậy B ⊂ A.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close