Bài 1 trang 13 SGK Đại số 10

Hãy xác định B bằng cách chỉ ra một tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó.

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LG a

Cho \(A = \)\(\left\{x ∈\mathbb N| x < 20\text{ và } x \text { chia hết cho } 3\right\}\)
Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp \(A\).

Lời giải chi tiết:

Tập hợp A là tập các số tự nhiên chia hết cho 3 và nhỏ hơn 20.

Vậy \(A = \left\{0, 3, 6, 9, 12, 15, 18\right\}\).

Chú ý:

Một số em có thể quên mất số 0 vì không để ý \(0 \vdots 3\) hoặc quên mất 0 là số tự nhiên nên viết \(A = \left\{ 3, 6, 9, 12, 15, 18\right\}\) là sai.

Quảng cáo
decumar

LG b

Cho tập hợp \(B = \left\{2, 6, 12, 20, 30\right\}\).

Hãy xác định \(B\) bằng cách chỉ ra một tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó.

Lời giải chi tiết:

Nhận xét:

2 = 1.2 = 1(1+1)

6 = 2.3 = 2(2+1)

12 = 3.4 = 3(3+1)

20 = 4.5 = 4(4+1)

30 = 5.6 = 5(5+1)

Do đó,

LG c

Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp các học sinh lớp em cao dưới \(1m60\).

Lời giải chi tiết:

Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp các học sinh lớp em cao dưới \(1m60\) - Tự liệt kê.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close