Câu hỏi 3 trang 11 SGK Đại số 10

Tập hợp B các nghiệm của phương trình...

Quảng cáo

Đề bài

Tập hợp B các nghiệm của phương trình 2x2 – 5x + 3 = 0 được viết là

B = { x ∈ R | 2x2 – 5x + 3 = 0}

Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp B.

Video hướng dẫn giải

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Giải phương trình \(2{x^2} - 5x + 3 = 0\)

Ta thấy, a+b+c = 2+(-5)+3=0 nên phương trình có một nghiệm \({x_1} = 1\) và nghiệm còn lại \({x_2} = \frac{c}{a} = \frac{3}{2}\)

Vậy B = {3/2;1}.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close