Câu hỏi 1 trang 9 SGK Hình học 11

Cho hình thoi ABCD (h.1.12)...

Quảng cáo

Đề bài

Cho hình thoi \(ABCD\) (h.1.12). Tìm ảnh của các điểm \(A, B, C, D\) qua phép đối xứng trục \(AC.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Nếu \(M \in d\) thì ảnh của \(M\) qua phép đối xứng trục \(d\) chính là \(M\).

+) Nếu \(M \notin d\) thì ảnh của \(M\) qua phép đối xứng trục \(d\) là \(M'\) thỏa mãn: \(d\) là trung trực của đoạn thẳng \(MM'.\)

Lời giải chi tiết

Qua phép đối xứng trục \(AC\)

ảnh của \(A\) là \(A\) (vì \(A \in AC\))

ảnh của \(B\) là \(D\)

ảnh của \(C\) là \(C\) (vì \(C \in AC\))

ảnh của \(D\) là \(B\).

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài