Câu hỏi 4 trang 10 SGK Hình học 11

Tìm ảnh của các điểm A(1; 2), B(5; 0) qua phép đối xứng trục Oy....

Quảng cáo

Đề bài

Tìm ảnh của các điểm \(A(1; 2)\), \(B(5; 0)\) qua phép đối xứng trục \(Oy.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Với mỗi điểm \(M(x;y)\): gọi \(M' = Đ_{Oy}(M)=(x';y')\) thì \(M'(-x; y)\)

Lời giải chi tiết

Gọi \(A'(a,b)\) và \(B'(c,d)\) lần lượt là ảnh của  \(A(1; 2)\) và \(B(5; 0)\)  qua phép đối xứng trục qua trục \(Oy\)

\(\eqalign{
& \Rightarrow \left\{ \matrix{
a = - 1 \hfill \cr
b = 2 \hfill \cr} \right.;\,\,\,\left\{ \matrix{
c = - 5 \hfill \cr
d = 0 \hfill \cr} \right. \cr
& \Rightarrow A'( - 1,2);\,\,B'( - 5,0) \cr} \)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close