Câu hỏi 1 trang 63 SGK Đại số 10

Cặp (1; -2) có phải là một nghiệm của phương trình 3x – 2y = 7 không ? ...

Quảng cáo

Đề bài

Cặp \((1;-2)\) có phải là một nghiệm của phương trình \(3x – 2y = 7\) không? Phương trình đó còn có những nghiệm khác nữa không?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay cặp số \((1;-2) \) vào phương trình và kiểm tra nó có thỏa mãn hay không rồi kết luận.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(3.1-2.(-2) = 7 \)

⇒ Cặp (1; -2) là một nghiệm của phương trình \(3x – 2y = 7\)

Các nghiệm khác của phương trình đó có thể là: \((3; 1); (-1; -5);...\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close