Trả lời câu hỏi 1 trang 49 SGK Giải tích 12

Tính...

Quảng cáo

Đề bài

Tính: \({(1,5)^4},{({{ - 2} \over 3})^3},{(\sqrt 3 )^5}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng máy tính bỏ túi, tính toán các kết quả.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{{{\left( {1,5} \right)}^4} = 5,0625}\\
{{{\left( {\dfrac{{ - 2}}{3}} \right)}^3} = \dfrac{{ - 8}}{{27}}}\\
{{\mkern 1mu} {{\left( {\sqrt 3 } \right)}^5} = 9\sqrt 3 {\mkern 1mu} }\\
\end{array}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close