Trả lời câu hỏi 6 trang 55 SGK Giải tích 12

So sánh các số...

Quảng cáo

Đề bài

So sánh các số: \({\left( {\dfrac{3}{4}} \right)^{\sqrt 8 }}; {\left( {\dfrac{3}{4}} \right)^3}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các lũy thừa đã cho có cùng cơ số, ta so sánh số mũ:

+ nếu cơ số < 1: Số mũ nào nhỏ hơn thì lũy thừa tương ứng lớn hơn

+ nếu cơ số > 1: Số mũ nào nhỏ hơn thì lũy thừa tương ứng nhỏ hơn

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\left\{ \matrix{
0 < \dfrac{3}{4} < 1 \hfill \cr
\sqrt 8 < \sqrt 9 = 3 \hfill \cr} \right. \Rightarrow {\left( {\dfrac{3}{4}} \right)^{\sqrt 8 }}> {\left( {\dfrac{3}{4}} \right)^3}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close