Câu hỏi 1 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Thế nào là hai phương trình tương đương ?

Đề bài

Thế nào là hai phương trình tương đương ?

Lời giải chi tiết

Hai phương trình có cùng một tập nghiệm là hai phương trình tương đương

Loigiaihay.com

?>
Giải bài tập lấy ngay! ➡ Xem