Câu hỏi 4 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, ta phải chú ý điều gì ?

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, ta phải chú ý điều gì ?

Lời giải chi tiết

Khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu ta phải chú ý kiểm tra xem các giá trị của ẩn tìm được với điều kiện xác định để tìm các nghiệm của phương trình.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải