Câu hỏi 5 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy nêu các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Lời giải chi tiết

Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình:

Bước 1: Lập phương trình

- Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số

- Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết

- Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các địa lượng

Bước 2: Giải phương trình

Bước 3: Trả lời: Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không, rồi kết luận.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close