Câu hỏi 5 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy nêu các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Hãy nêu các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Lời giải chi tiết

Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình:

Bước 1: Lập phương trình

- Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số

- Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết

- Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các địa lượng

Bước 2: Giải phương trình

Bước 3: Trả lời: Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không, rồi kết luận.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải