Câu hỏi 1 trang 170 SGK Đại số và Giải tích 11

Cho hàm số...

Quảng cáo

Đề bài

Cho hàm số \(f(x) =\sqrt{x} ,\, {x_0} = 4\) và \(Δx = 0,01\). Tính \(f’({x_0}) Δx\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính \(f'(x)\), suy ra \(f'(x_0)\) và \(f’({x_0}) Δx\).

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& f'(x) = (\sqrt x )' = {1 \over {2\sqrt x }} \cr
& \Rightarrow f'({x_0}) = {1 \over {2\sqrt {{x_0}} }} = {1 \over {2\sqrt 4 }} = {1 \over 4} \cr
& \Rightarrow f'({x_0})\Delta x = {1 \over 4}.0,01 = 0,0025 \cr} \)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close