Câu C5 trang 265 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Tính năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng của hạt nhân

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

C5. Tính năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng của hạt nhân \({}_2^4He.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng biểu thức tính độ hụt khối: \(\Delta m= [Zm_p +(A-Z)m_n]-m\)

+ Sử dụng biểu thức tính năng lượng liên kết: \(W_{lk}=\Delta m.c^2\)

+ Sử dụng biểu thức tính năng lượng liên kết riêng: \(\varepsilon = \dfrac{W_{lk}}{A}\)

Lời giải chi tiết

Ta có:

+ Tổng khối lượng các nuclôn tạo thành hạt nhân \({}_2^4He\)

\(m_0 = 2m_p +2m_n = 2.1,007276u + 2.1,008665u\)

+ Khối lượng hạt nhân heli: \(m_{He}=4,0015u\)

=> Độ hụt khối của hạt nhân Heli là \(\Delta m = {m_0} - m_{He} = 0,030382u\).

+ Năng lượng liên kết của hạt nhân Heli

\({W_{lk}} = \Delta m.{c^2} = 0,030382u.{c^2} = 0,030382.931,5 = 28,3MeV\)

\( \Rightarrow \) Năng lượng liên kết của hạt nhân Heli :

\(\varepsilon= \displaystyle{{{W_{lk}}} \over A} = {{28,3} \over 4} = 7,075\;MeV/nuclon\) .

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải