Câu 5 trang 266 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Hạt nhân đơteri có khối lượng 2,0136 u. Tính năng lượng liên kết của nó.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Bài 5. Hạt nhân đơteri có khối lượng 2,0136 u. Tính năng lượng liên kết của nó.

Giải

Hạt nhân \({}_1^2D\) có 1 prôtôn và 1 nơtron

Ta có m0 = mp + mn = 1,0073u + 1,0087u = 2,016u

Với mD = 2,0136 u

\( \Rightarrow \) Năng lượng liên kết :

Wlk  = (m0 - mD)c2 = (2,016u - 2,0136u)c2

        = 0,0024u.c2 = 0,0024.931,5 = 2,2356 MeV

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải