Câu 4 trang 266 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Năng lượng liên kết của một hạt nhân

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4. Năng lượng liên kết riêng của một hạt nhân

A. có thể âm hoặc dương.                          

B. càng lớn, thì hạt nhân càng bền.

C. càng nhỏ, thì hạt nhân càng bền.          

D. có thể triệt tiêu, đối với một số hạt nhân đặc biệt.

Lời giải chi tiết

Năng lượng liên kết riêng càng lớn thì hạt nhân càng bền.

Chọn đáp án B. 

loigiaihay.com

Quảng cáo
close