Câu 1 trang 266 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo bởi

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo bởi

A. prôtôn.

B. nơtron.  

C. prôtôn và nơtron.

D. prôtôn, nơtron và êlectron.

Lời giải chi tiết

Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo bởi proton và notron

=> Chọn đáp án C

Chú ý: 

+ Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử gồm: proton và notron (gọi chung là nuclon)

+ Cấu tạo của nguyên tử gồm: proton, electron và notron

loigiaihay.com

Quảng cáo
close