Câu 2 trang 266 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Đồng vị là những nguyên tử mà hạt nhân chứa

Quảng cáo

Bài 2. Đồng vị là những nguyên tử mà hạt nhân chứa

A. cùng số prôtôn Z, nhưng số nơtron N khác nhau.

B. cùng số nơtron N, nhưng số pr ô tôn Z khác nhau.

C. cùng số nuclôn A, nhưng số prôtôn Z và số nơtron N khác nhau.

D. cùng số prôtôn Z và số nơtron N.

Giải

Chọn đáp án A : cùng số prôtôn Z, nhưng số nơtron N khác nhau.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài