Câu C4 trang 264 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Biết khối lượng của hạt nhân heli

Quảng cáo

C4. Biết khối lượng của hạt nhân heli \({}_2^4He\) là mHe = 4,0015u, hãy so sánh khối lượng này với tổng khối lượng các nuclôn tạo thành hạt nhân heli.

Giải

Tổng khối lượng các nuclôn tạo thành hạt nhân \({}_2^4He\)

m0 = 2mp +2mn = 2.1,007276u + 2.1,008665u

\( \Rightarrow \)    m0 = 4,031882 > mHe = 4,0015u

Độ hụt khối của hạt nhân Heli là \(\Delta m = {m_0} - m = 0,030382u\).

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài