Câu C2 trang 87 SGK Vật lý 10

Quảng cáo

Đề bài

Một vật được ném ngang ở độ cao h = 80 m với vận tốc ban đầu v0 = 20 m/s.

Lấy g = 10 m/s2.

a) Tính thời gian chuyển động và tầm bay xa của vật.

b) Lập phương trình quỹ đạo của vật.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

a) Thời gian chuyển động và tầm bay xa của vật

\(\begin{array}{l}t = \sqrt {\dfrac{{2h}}{g}}  = \sqrt {\dfrac{{2.80}}{{10}}}  = 4\,\,\left( s \right)\\L = {v_0}t = 20.4 = 80\,\,\left( m \right)\end{array}\)

b) Áp dụng công thức phương trình quỹ đạo (trang 86 sgk), ta có phương trình quỹ đạo của vật là:

\(y = \dfrac{g}{{2v_0^2}}{x^2} = \dfrac{{10}}{{{{2.20}^2}}}{x^2} = 0,0125{x^2}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close