Quảng cáo
 • pic

  Lý thuyết sai số của phép đo các đại lượng vật lí

  I. Phép đo các đại lượng vật lí. Hệ đơn vị SI

 • pic

  Câu C1 trang 40 SGK Vật lý 10

  Giải câu C1 trang 40 SGK Vật lý 10. Em hãy cho biết giá trị nhiệt độ chỉ trên nhiệt kế ở Hình 7.1 bằng bao nhiêu?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 44 sgk Vật lí 10

  Giải bài 1 trang 44 SGK Vật lí 10. Dùng một đồng hồ đo thời gian có độ chia nhỏ nhất 0.001 s để đo n lần thời gian rơi tự do của một vật bắt đầu từ điểm A (vA = 0) đến điểm B...

 • pic

  Bài 2 trang 44 sgk Vật lí 10

  Giải bài 2 trang 44 SGK Vật lí 10. Dùng một thước milimet đo 5 lần khoảng cách s giữa hai điểm A,B đều cho một giá trị như nhau bằng 798mm. Tính sai số phép đo này và viết kết quả đo.

 • pic

  Bài 3 trang 44 sgk Vật lí 10

  Giải bài 3 trang 44 SGK Vật lí 10. Cho công thức tính vận tốc tại B:

Gửi bài Gửi bài