Câu C1 trang 40 SGK Vật lý 10

Em hãy cho biết giá trị nhiệt độ chỉ trên nhiệt kế ở Hình 7.1 bằng bao nhiêu?

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy cho biết giá trị nhiệt độ chỉ trên nhiệt kế ở Hình 7.1 bằng bao nhiêu?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Từ hình, ta thấy trong khoảng 10 độ được chia thành 10 vạch => mỗi vạch chỉ \(1^0\)

=> Giá trị nhiệt độ chỉ trên nhiệt kế ở Hình 7.1 là \(33^0\)

Chú ý: Nhiệt kế trên có sai số là 1 độ do vậy ta chỉ có thể xác định được nhiệt độ cần đọc trong khoảng từ 32 độ đến 33 độ, còn phần lẻ không thể đọc được, nhưng do vạch chỉ thị gần sát vạch 33 độ hơn, nên kết quả đọc và ghi ra là 33 độ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close