Bài 3 trang 88 SGK Vật lí 10

Lập phương trình quỹ đạo của chuyển động ném ngang

Quảng cáo

Đề bài

Lập phương trình quỹ đạo của chuyển động ném ngang, các công thức tính thời gian chuyển động thành phần.

 

Video hướng dẫn giải

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Khi vật M chuyển động thì các hình chiếu Mx và My của nó trên hai trục toạ độ cũng chuyển động theo

Thời gian chuyển động tổng hợp bằng thời gian chuyển động thành phần theo trục Oy. Suy ra thời gian chuyển động ném ngang của vật bằng thời gian rơi rự do từ cùng một độ cao.

$$t = \sqrt {{{2h} \over g}} $$

Tầm ném xa: \(L = {v_0}t = {v_0}\sqrt {\frac{{2h}}{g}} \)

Theo trục Ox, tọa độ của Mx là: \(x = {v_0}t\) cũng chính là hoành độ của điểm M chuyển động ném ngang. => \(t = \frac{x}{{{v_0}}}\left( 1 \right)\)

Tại thời điểm t, điểm M có tung độ (tọa độ của My): \(y = \frac{1}{2}g{t^2}\left( 2 \right)\)

Thế (2) vào (1) ta được: \(y = \frac{1}{2}g{\left( {\frac{v}{{{x_0}}}} \right)^2} = \frac{g}{{2v_0^2}}{x^2}\)

loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close