Bài 2 trang 88 SGK Vật lí 10

Viết các phương trình của hai chuyển động thành phần

Quảng cáo

Đề bài

Viết các phương trình của hai chuyển động thành phần của chuyển động ném ngang và cho biết tính chất của mỗi chuyển động thành phần.

Video hướng dẫn giải

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

-  Chuyển động thành phần theo trục Ox là chuyển động thẳng đều với các phương trình

\(\eqalign{
& {a_x} = 0 \cr 
& {v_x} = {v_0} \cr 
& x = {v_0}t \cr} \)

- Chuyển động thành phần theo trục Oy là chuyển động rơi tự do với các phương trình:

\(\eqalign{
& {a_y} = g \cr 
& {v_y} = gt \cr 
& y = {1 \over 2}g{t^2} \cr}\)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close