Câu C2 trang 263 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Tính khối lượng riêng của hạt nhân

Quảng cáo

Đề bài

Tính khối lượng riêng của hạt nhân \({}_Z^AX\). Nêu nhận xét.

Lời giải chi tiết

Ta có khái niệm vật chất hạt nhân chỉ bao gồm hạt nhân của các nguyên tử, vật chất hạt nhân có khối lượng vô cùng lớn : 1 cm3 có khối lượng 100 triệu tấn = 1011 kg.

Suy ra khối lượng riêng của hạt nhân : \({{{{10}^{11}}} \over {{{10}^{ - 6}}}} = {10^{17}}(kg/{m^3})\).

Nhận xét: Mọi hạt nhân đều có khối lượng riêng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close