Câu 7 trang 46 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 7 trang 46 Vở bài tập Lịch sử 5

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo

Thắng lợi của phong trào “Đồng khởi” ở Bến Tre có tác động như thế nào đối với cách mạng miền Nam?

Trả lời:

Thắng lợi của phong trào “Đồng khởi” ở Bến Tre là một ngọn cờ tiên phong, mở ra thời kì mới cho đấu tranh nhân dân miền Nam. Khẳng định cuộc đấu tranh cách mạng ở miền Nam không chỉ có hình thức đấu tranh chính trị mà còn phải kết hợp với đấu tranh vũ trang.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close