Câu 3 trang 45 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 3 trang 45 Vở bài tập Lịch sử 5

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo

Dựa vào sách giáo khoa, em hãy viết một đoạn văn nói về khí thế vùng lên đấu tranh của nhân dân huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre chống Mĩ – Diệm.

Trả lời: 

Đồng Khởi năm 1960 là một kỳ tích độc đáo của Bến Tre. Bến Tre là tỉnh đầu tiên phong trào Đồng Khởi diễn ra. Chỉ trong một tuần lễ, ở Bến Tre đã có 22 xã được giải phóng hoàn toàn, 29 xã khác đã tiêu diệt ác ôn, vây đồn, giải phóng nhiều ấp. Ngọn đuốc Đồng Khởi ở Bến Tre đi vào lịch sử truyền thống cách mạng Việt Nam là một sự kiện lịch sử trọng đại.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close