Câu 5 trang 45 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 5 trang 45 Vở bài tập Lịch sử 5

Quảng cáo

Đánh dấu × vào ☐ trước ý đúng.

Thắng lợi mà nhân dân ta đã giành được trong phong trào “Đồng khởi” là:

☐ Chính quyền của địch bị tê liệt, tan rã ở nhiều nơi.

☐ Chính quyền cách mạng được thành lập ở các thôn, xã.

☐ Ở những nơi chính quyền địch tan rã, nhân dân được chia ruộng đất, làm chủ quê hương.

☐ Tất cả các ý trên.

Trả lời: 

☒ Tất cả các ý trên.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close