Câu 2 trang 45 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 2 trang 45 Vở bài tập Lịch sử 5

Quảng cáo

Từ khí thế của phong trào “Đồng Khởi”, em có liên tưởng gì đến sự kiện lịch sử diễn ra vào mùa thu năm 1945?

Trả lời:

Phong trào “Đồng khởi” có sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân. Họ sử dụng vũ khí thô sơ như: gậy gộc, giáo mác,… Phong trào này cũng giống như cách mạng tháng Tám năm 1945 không chỉ có hình thức đấu tranh chính trị mà còn kết hợp với đấu tranh vũ trang, đẩy quân thù vào thế bị động và lúng túng. Khí thế cách mạng sục sôi và quyết liệt như chưa từng có. Cả 2 sự kiện trên đều đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình lịch sử Cách mạng Việt Nam. 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close