Câu 6 trang 46 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 6 trang 46 Vở bài tập Lịch sử 5

Quảng cáo

Quan sát hình dưới đây:

Đồn địch bị chiếm trong phong trào “Đồng khởi

Vì sao quân và dân ta chiếm được đồn địch? (Đánh dấu × vào ☐ trước ý đúng)

☐ Vũ khí của ta hiện đại

☐ Nhân dân ta vùng lên phá tan ách kìm kẹp của địch.

☐ Quân thù quá hèn nhát.

Trả lời: 

☒ Nhân dân ta vùng lên phá tan ách kìm kẹp của địch.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close