Câu 6.3 trang 195 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6.3 trang 195 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Đổi số đo độ của cung tròn sang số đo rađian:

a) \({45^0}\);               b) \({150^0}\);

c) \({72^0}\);               d) \({75^0}\)

 

Lời giải chi tiết

a) \(\dfrac{\pi }{4}\);                       b) \(\dfrac{{5\pi }}{6}\);

c) \(\dfrac{{2\pi }}{5}\);                      d) \(\dfrac{{5\pi }}{{12}}\)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
close