Câu 6.2 trang 195 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6.2 trang 195 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Đổi số đo rađian của cung tròn sang số đo độ:

a) \(\dfrac{{3\pi }}{4}\,\);                    b) \(\dfrac{{2\pi }}{3}\)                       c) \(\dfrac{{11\pi }}{6}\) ;

d) \(\dfrac{{3\pi }}{7}\) ;                     e) 2,3;                        f) 4,2

 

Lời giải chi tiết

a) \({135^0}\) ;

b) \({120^0}\);

c) \({330^0}\);

d) \( \approx {\left( {77,1429} \right)^0} \approx {77^0}8'34''\) ;

e) \(2,3 \approx {131^0}46'49''\);

f) \(4,2 \approx {240^0}38'32''\)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close