Câu 6 trang 50 SGK Hình học 11 Nâng cao

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng ?

Quảng cáo

Đề bài

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng ?

a. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm và một đường thẳng cho trước

b. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm và một đường thẳng chứa điểm đó

c. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm và một đường thẳng không chứa điểm đó

Lời giải chi tiết

a) b) mệnh đề sai vì có vô số mặt phẳng đi qua một điểm và một đường thẳng chứa điểm đó.

Mệnh đề c đúng.

Loigiaihay.com

 • Câu 7 trang 50 SGK Hình học 11 Nâng cao

  Hãy tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây:

 • Câu 8 trang 50 SGK Hình học 11 Nâng cao

  Cho hai đường thẳng a và b cắt nhau. Một đường thẳng c cắt cả a và b. Có thể kết luận rằng ba đường thẳng a, b, c cùng nằm trong một mặt phẳng hay không ?

 • Câu 9 trang 50 SGK Hình học 11 Nâng cao

  Cho ba đường thẳng a, b, c không cùng nằm trong một mặt phẳng sao cho chúng đôi một cắt nhau. Chứng minh rằng chúng đồng quy

 • Câu 10 trang 50 SGK Hình học 11 Nâng cao

  Cho hai đường thẳng a và b cắt nhau tại điểm O và đường thẳng c cắt mp(a , b) ở điểm I khác O. Gọi M là điểm di động trên c và khác I. Chứng minh rằng giao tuyến của các mặt phẳng (M , a), (M , b) nằm trên một mặt phẳng cố định

 • Câu 11 trang 50 SGK Hình học 11 Nâng cao

  Cho hình bình hành ABCD nằm trong mặt phẳng (P) và một điểm S nằm ngoài mp(P). Gọi M là điểm nằm giữa S và A ; N là điểm giữa S và B; giao điểm của hai đường thẳng AC và BD là O

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close