Câu 6 trang 20 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 6 trang 20 Vở bài tập Lịch sử 5

Quảng cáo

Ý nghĩa lịch sử của phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh:

Trả lời: 

Phong trào Xô Viết Nghệ-Tĩnh cho thấy:

- Tinh thần dũng cảm của nhân dân ta, sự thành công bước đầu cho thấy nhân dân ta hoàn toàn có thể làm cách mạng thành công.

- Khích lệ, cổ vũ tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close