Câu 2 trang 19 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 2 trang 19 Vở bài tập Lịch sử 5

Quảng cáo

Hãy trình bày diễn biến của phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh theo trình tự thời gian dưới đây:

- Ngày 12-9-1930:

- Trong tháng 9 và tháng 10-1930:

- Giữa năm 1931:

Trả lời: 

- Ngày 12-9-1930: hàng vạn nông dân các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn (Nghệ An) với cờ đỏ búa liềm dẫn đầu kéo về thị xã Vinh, hô cao khẩu hiệu “Đả đảo đế quốc!”, “Đả đảo Nam triều!”, “Ruộng đất về tay dân cày!”. Thực dân Pháp cho máy bay ném bom vào đoàn người, làm hơn 200 người bị chết, hàng trăm người bị thương.

- Trong tháng 9 và tháng 10-1930: làn sóng đấu tranh càng lên mạnh. Nông dân tiếp tục nổi dậy đánh phá các huyện lị, đồn điền, nhà ga, công sở, … Chính quyền địch tan rã ở nhiều thôn xã. Nhân dân cử ra người lãnh đạo. Lần đầu tiên, nhân dân có chính quyền của mình.

- Giữa năm 1931: phong trào bị dập tắt.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close