Câu 4 trang 20 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 4 trang 20 Vở bài tập Lịch sử 5

Quảng cáo

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng nhất.

Những thay đổi quan trọng trong các thôn, xã ở Nghệ - Tĩnh thời kì có chính quyền nhân dân là:

☐ Trong các thôn, xã không có nạn trộm cắp.

☐ Những phong tục lạc hậu bị đả phá.

☐ Nông dân được chia ruộng đất.

☐ Tất cả các ý trên.

Trả lời: 

☒ Tất cả các ý trên.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close