Câu 1 trang 19 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 1 trang 19 Vở bài tập Lịch sử 5

Quảng cáo

Dưới đây là tượng đài Xô viết Nghệ - Tĩnh, hãy quan sát và cho biết:

 

- Tượng đài này được xây dựng với mục đích gì?

Trả lời:

Tượng đài xây dựng để tưởng niệm phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Phong trào đấu tranh cách mạng đầu tiên dưới sự dẫn dắt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close