Câu 5 trang 20 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 5 trang 20 Vở bài tập Lịch sử 5

Quảng cáo

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

Thời gian diễn ra phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh là:

☐ 1930 – 1931

☐1936 – 1939

☐ 1939 - 1945

Trả lời: 

☒ 1930 – 1931

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close