Câu 5.9 trang 180 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tính

Quảng cáo

Đề bài

Cho hàm số

                            \(f\left( x \right) = 3x - 2\sqrt x \)

Tính \(f\left( 4 \right);f'\left( 4 \right);f\left( {{a^2}} \right)\)  và \(f'\left( {{a^2}} \right)\)  ( a là hằng số khác 0).

 

Lời giải chi tiết

\(f\left( 4 \right) = 8;\,\,\,f'\left( 4 \right) = 2,5;\,\,\,f\left( {{a^2}} \right) = 3{a^2} - 2\left| a \right|;\)

\(f'\left( {{a^2}} \right) = 3 - {1 \over {\left| a \right|}}\)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close