Câu 5.9 trang 176 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5.9 trang 176 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Tuổi các học viên của một lớp học tiếng Anh buổi tối ở một trung tâm được ghi lại trong bảng tần số ghép lớp sau:

Lớp

Tần số

[15 ; 19]

10

[20 ; 24]

12

[25 ; 29]

14

[30 ; 34]

9

[35 ; 39]

5

Tính số trung bình.

Lời giải chi tiết

Số trung bình là 25,7.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close