Câu 5.8 trang 176 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5.8 trang 176 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Giá bán của 60 mặt hàng ở một cửa hàng được thống kê trong bảng tần số ghép lớp sau đây (đơn vị : nghìn đồng).

Lớp

Tần số

[40 ; 49]

3

[50 ; 59]

6

[60 ; 69]

19

[70 ; 79]

23

[80 ; 89]

9

 

N = 60

Tính số trung bình.

 

Lời giải chi tiết

Số trung bình là 69,33.

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close