Câu 5.17 trang 181 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Gọi (C) là đồ thị của hàm số. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) sao cho...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Gọi (C) là đồ thị của hàm số

                    \(y = {x^3} - 5{x^2} + 2\)

Viết phương trình tiếp tuyến của (C) sao cho tiếp tuyến đó

 

LG a

Song song với đường thẳng \(y =  - 3x + 1\)

 

Lời giải chi tiết:

 \(y =  - 3x - 7\)                \(y =  - 3x + {{67} \over {27}}\)

 

LG b

Vuông góc với đường thẳng \(y = {1 \over 7}x - 4\)

 

Lời giải chi tiết:

\(y =  - 7x + 5\)               \(y =  - 7x + {{103} \over {27}}\)

 

LG c

Đi qua điểm \(A\left( {0;2} \right)\)

 

Lời giải chi tiết:

\(y = 2\)                            \(y =  - {{25} \over 4}x + 2\)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close