Câu 5.15 trang 181 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm nghiệm gần đúng của phương trình

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm nghiệm gần đúng của phương trình \(f'\left( x \right) = 0\) với sai số tuyệt đối không vượt quá \({10^{ - 4}}\) , biết:

 

\(f\left( x \right) = {x^3} - {x^2} - 3x + 1\)

 

Lời giải chi tiết:

\({x_1} \approx  - 0,7208\,;{x_2} \approx 1,3874\) hoặc viết \({x_1} =  - 0,7208 \pm 0,0001;\)

\({x_2} = 1,3874 \pm 0,0001.\)

 

\(f\left( x \right) = {x^4} + {x^3} - 2{x^2} - 1\)

 

Lời giải chi tiết:

\({x_0} = 0;{x_1} \approx  - 1,4430;{x_2} \approx 0,6930.\)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close