Câu 5 trang 30 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 5 trang 30 Vở bài tập Lịch sử 5

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo

Trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến, đồng bào ta đã chứng minh cho điều gì được nêu trong Tuyên ngôn Độc lập?

Trả lời: 

Trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến, đồng bào ta đã chứng minh: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close